Modellen & Tools

Caluwé kleurentest

De kleurentheorie (ontwikkeld door prof dr. Léon de Caluwé en dr. Hans Vermaak) is handzaam bij het kiezen van de kansrijkste veranderaanpak voor een bepaald probleem in een zekere organisatie.

Dunning Kruger effect – artikel

Het ‘dunning-kruger-effect’ wordt te pas en te onpas gebruikt om mensen hun onkunde nog eens flink in te wrijven. Bestaat het effect — en als het bestaat, hoe groot is het dan werkelijk?

Het BSR™ Model

Aan de basis van de Leefstijlvinder ligt het BSR™-model. Dit is het wetenschappelijke leefstijlmodel van SAMR Marktvinders dat de drijfveren van mensen ontrafelt, zodat je weet wat je moet doen om mensen in beweging te krijgen.

LIFO methode

De LIFO® methode richt zich op gedragsstijlen. De methode is ontwikkeld voor het bedrijfsleven en pragmatisch van aard: het gaat er niet om hoe men aan dat gedrag komt, maar om hoe men het vormgeeft in zijn handelen en zijn contact met anderen. 

MBTI Test (niet gratis)

The Myers-Briggs Type Indicator® helps support your personal wellbeing and professional performance goals by providing you with a deeper understanding of what makes you, you. 

Mentallity Test

Het Mentality-model deelt Nederlanders op in acht milieus naar hun levensinstelling. Deze milieus definiëren we op basis van persoonlijke opvattingen en waarden die aan de leefstijl van elke groep ten grondslag liggen.

Neris persoonlijkheidstest

Ontvang een concrete, accurate beschrijving van wie je bent en waarom je de dingen doet zoals je ze doet.

Roos van Leary test

De Roos van Leary is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag oproept. De test geeft je inzicht in de wijze waarop jij je opstelt in een relatie.

Spiral Dynamics Integral

Spiral Dynamics Integral (SDi) is een theoretisch en pragmatisch model dat inzicht geeft in menselijke ontwikkeling en veranderprocessen. Kennis van SDi is uitermate waardevol om grip te krijgen op de veelzijdige behoeften (waarden en drijfveren) van individuen, teams, organisaties en samenleving en om deze optimaal en effectief op elkaar af te stemmen. 

Starr methode

De meestgebruikte methode om te reflecteren op je eigen handelen, bijvoorbeeld in een reflectieverslag, is de STARR-methode. STARR staat voor situatie, taak, actie, resultaat en reflectie.